Eerste data van vergaderingen wordt al gesuggereerd en de verantwoordelijken zijn al bekend
······································